LF BRA02 Radiologická asistence
Název anglicky: Radiology Assistance
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-RA Radiologická asistence

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.