LF BVO03 Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General Nursing
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-VO Všeobecné ošetřovatelství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.