PrF VESP12 Správa sociálního zabezpečení
Název anglicky: Social Security Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.