LF BZZ02 Zdravotnické záchranářství
Název anglicky: Paramedic practice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-ZACH Zdravotnické záchranářství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.