PrF MPSDIS Mezinárodněprávní obchodní studia
Název anglicky: International Commercial Law Studies
bakalářský distanční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF MPS_ Mezinárodněprávní obchodní studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BDM101KZáklady práva pro neprávníky D. Sehnálekk 0/0/0 20 hodin online konzultací za semestr.5 1P
PrF:BDM102ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 1Z
PrF:BDM103ZkEkonomické základy práva pro bakaláře E. Tomáškovázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.4 1P
PrF:BDM104KOdborná jazyková průprava I - angličtina Š. Dillingerovák 0/0/0 10 hodin online konzultací za semestr.3 1P
PrF:BDM105ZkPrávní nauka M. Škopzk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 1Z
PrF:BDM106KPrávní informatika J. Haraštak 0/0/0 8 hodin online konzultací za semestr.2 1P
PrF:BDM107ZkÚvod do občanského práva L. Brimzk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 1P
PrF:BDM108KAkademické psaní pro bakaláře M. Štěpáníkovák 0/0/0 4 hodin online konzultací za semestr.2 1P
PrF:BDM201KÚvod do mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.4 2Z
PrF:BDM202ZkVnitřní trh EU F. Křepelkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2Z
PrF:BDM203ZkHospodářské politiky EU F. Křepelkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2Z
PrF:BDM204ZkOdborná jazyková průprava II - angličtina Š. Dillingerovázk 0/0/0 10 hodin online konzultací za semestr.5 2P
PrF:BDM205ZkPropedeutika finančního práva P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2P
PrF:BDM206ZkZáklady obchodního práva Z. Houdekzk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2P
PrF:BDM301ZkVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.6 3P
PrF:BDM302KMezinárodní obchodní transakce I J. Valdhansk 0/0/0 14 hodin online konzultací za semestr.5 3Z
PrF:BDM303KKontraktace v mezinárodním obchodu I N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 3Z
PrF:BDM304ZkVnější ekonomické vztahy EU D. Sehnálekzk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 3Z
PrF:BDM305ZkNepřímé daně v mezinárodním obchodě J. Neckářzk 0/0/0 14 hodin online konzultací za semestr.5 3P
PrF:BDM306ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 3P
PrF:BDM401ZkMezinárodní obchodní transakce II J. Valdhanszk 0/0/0 14 hodin online konzultací za semestr.5 4Z
PrF:BDM402KKontraktace v mezinárodním obchodu II K. Drličkovák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 4Z
PrF:BDM403ZkMezinárodní ekonomické právo N. Rozehnalovázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 4P
PrF:BDM404ZkŘešení sporů v mezinárodním obchodě I - mezinárodní arbitráž T. Kyselovskák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 4Z
PrF:BDM405ZkFinance M. Svobodazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.4 4P
PrF:BDM406KBakalářský seminář I N. Rozehnalovák 0/0/0 10 hodin online konzultací za semestr.3 4P
PrF:BDM407ZkPřepravní a dopravní právo F. Křepelkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 4P
PrF:BDM501ZkInternational Trade Transaction III J. Valdhanszk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.6 5Z
PrF:BDM502ZkŘešení sporů v mezinárodním obchodě II T. Kyselovskázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 5Z
PrF:BDM503ZkContracting in International trade III K. Drličkovázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.6 5Z
PrF:BDM504KBakalářský seminář II N. Rozehnalovák 0/0/0 10 hodin online konzultací za semestr.5 5P
PrF:BDM505KCelní právo D. Šramkovák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 5P
PrF:BDM601ZkMezinárodněprávní ochrana práv duševního vlastnictví R. Charvátzk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 6P
PrF:BDM602KBakalářský seminář III N. Rozehnalovák 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 6P
PrF:BDM603KPrezentační dovednosti N. Rozehnalovák 0/0/0 6 hodin online konzultací za semestr.1 6P
161 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si jako povinně volitelné může zvolit i jiné předměty s právní náplní vyučované na Právnické fakultě MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BDV101ZkPostavení spotřebitele v unijním právu D. Sehnálekzk 0/0/0 14 hodin online konzultací za semestr.6 3-
PrF:BDV102ZkADR I. Rohovázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 3-
PrF:BDV201ZkMezinárodní zdanění P. Mrkývkazk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2-
PrF:BDV202ZkElectronization and international trade law T. Kyselovskázk 0/0/0 12 hodin online konzultací za semestr.5 2-
PrF:BDV203KMezinárodní a unijní informační systém pro bakaláře J. Haraštak 0/0/0 8 hodin online konzultací za semestr.2 2-
23 kreditů