FF DETH Design Thinking: Jak nabízet žádoucí a úspěšné služby nebo řešit komplexní problémy
Název anglicky: Design Thinking: How to offer desirable and successful services or solve complex problems
profesní vzdělávání, distanční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF C-DISP Design informačních služeb pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr
FF:KISKED02Design Thinking: Jak nabízet žádoucí a úspěšné služby nebo řešit komplexní problémy L. Zbiejczuk Sucházk 0/2/03 -
3 kredity