FF ZHCD Za hranicí HCD – data, reálné výzvy, hackaton
Název anglicky: Beyond HCD - data, real challenges, hackathon
profesní vzdělávání, kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF C-DISP Design informačních služeb pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr
FF:KISKED14Za hranicí HCD – data, reálné výzvy, hackaton L. Zbiejczuk Sucházk 0/2/03 -
3 kredity