PrF CZVOPS06 Obchodněprávní studia
Název anglicky: Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF OPS_ Obchodněprávní studia

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.