LF DLBIF Lékařská fyzika
Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ kurzy:

Povinné: Lékařská biofyzika

Volitelné: Zobrazovací metody pro nelékaře, Optometrie a ortoptika, Ucelená rehabilitace, Aplikované instrumentální a analytické techniky v laboratorní medicíně Studenti doktorského studijního programu dále absolvují doporučené odborné semináře odborných společností, zejména České společnosti lékařské fyziky. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace, a to zejména na Dnech lékařské biofyziky.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.