EN

Přijímací řízení

Do vybraného přijímacího řízení se nelze přihlašovat. Přihlašovat se lze od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 vč.

Hlásíte se na:

FI: Paralelní a distribuované systémy
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: podzim 2018), Masarykova univerzita (do 30. 4. 2018)

Víte, že v 21. století se lidský život patrně prodlouží o 25 let?

Vybavte se
na tuto dlouhou cestu
studiem na MU!

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské studium
28. 2. 2019
8 minut
Podání přihlášky
80 týdnů
Studium
80 let
Výhoda po zbytek života