Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?
 2. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?
 3. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)
 4. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů

Test studijních předpokladů

 1. Bude se TSP v roce 2020 nějak lišit od TSP z dřívějších let?
 2. Prosím o bližší informace o TSP
 3. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?
 4. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?
 5. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?
 6. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?
 7. Liší se TSP pro různé obory, případně posuzují se některé otázky odlišně?
 8. Týká se TSP i navazujících magisterských oborů?
 9. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?
 10. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?
 11. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?
 12. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?
 13. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?
 14. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.
 15. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?
 16. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?
 17. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?
 18. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů TSP, bude nějaký náhradní termín?
 19. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?
 20. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na
2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz níže. Nenajdete-li, využijte kontaktní adresy:

 • Studijní oddělení:   https://is.muni.cz/studijni/
 • Kontaktní adresa:   prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz
 • Telefonní kontakt (pouze ve dnech konání TSP!): 549 491 130

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky.

Formulář přihlášky

3. Postup práce
 • vyberte studijní program
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, popř. preference studijních plánů, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek (lze kartou, lze za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena úředně (např. na jakékoliv pobočce České pošty označené logem Czech Point, na obecním/krajském úřadě či u notáře).

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo. Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu není možná, založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu (prihlaska@muni.cz) žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do konce období pro podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.
Změnu studijních plánů můžete provést ve vaší e-přihlášce. Při změně studijních plánů nebo preferencí dojde k založení nové přihlášky. Po podání nově založené přihlášky bude původní přihláška automaticky zrušena a v případě, že byla již zaplacena, bude platba automaticky převedena na novou přihlášku.

K platbě

9. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášky'. Nejlevnější je zaplatit platební kartou (nulový transakční poplatek; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

10. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější.

V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty, a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3. resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 3.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později přihlášku podat nelze.

V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v tomto roce nahrazen termínem 29. 2.

Ostatní

12. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?

Uchazečům s postižením nabízí MU všestrannou podporu, a proto si může dovolit trvat na tom, že přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči. V přihlášce máte možnost uvést, jaký typ nároku uplatňujete. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz) se s vámi spojí a dojedná přesný technologický postup, jakým budete zkoušku skládat vč. individuálního času odpovídajícího vašemu způsobu práce.

13. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Informace o možných volných lůžkách na kolejích MU v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu http://www.skm.muni.cz/. Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz).

14. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám je zasílána pouze elektronickou formou na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky naleznete i ve své e-přihlášce. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tvoří přílohu pozvánky); ochranu úst a nosu (roušku, respirátor bez výdechového ventilu); dále je nutné znát číslo své přihlášky.

15. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů
Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia?

Vysvětlení vybraných pojmů naleznete na této stránce.

Test studijních předpokladů

16. Bude se TSP v roce 2020 nějak lišit od TSP z dřívějších let?

V roce 2020 bude TSP sestávat z 60 otázek členěných do 6 subtestů ověřujících verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,25 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů.

17. Prosím o bližší informace o TSP

Veškeré informace o TSP najdete na webové stránce https://www.muni.cz/tsp.

18. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?

Všechna zadání z minulých let včetně klíče odpovědí jsou dostupná na webové stránce https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu.

19. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?

Vzhledem k častým dotazům na diskusních fórech MU i jinde v médiích tímto prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných kurzů na Test studijních předpokladů.

Uchazečům je k dispozici webová stránka https://www.muni.cz/tsp, na které naleznete kompletní informace o obsahu zkoušky TSP a doporučené formě přípravy. Zejména si dovolujeme upozornit na E-learningový kurz přípravy na TSP, který je rovněž dostupný na uvedené webové stránce.

Existují i kurzy, které organizují jednotlivé fakulty MU. Informace o těchto přípravných kurzech včetně možnosti přihlášení naleznete na https://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/.

20. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?

Ne, není. TSP je jiný test než OSP, nelze je tedy zaměňovat. Veškeré informace o TSP naleznete na webu https://www.muni.cz/tsp, informace o OSP (NSZ) hledejte na webu společnosti Scio.

21. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?

V případě podání přihlášky k bakalářskému studiu na FSS si v e-přihlášce můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte však povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 7 z 9 fakult MU (TSP nepoužívá pouze LF a nově také FSpS).

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Nyní se můžete sami rozhodnout, kterou variantu preferujete jak z hlediska flexibility, tak i nákladů (Scio testy si každý uchazeč musí zaplatit zvlášť u společnosti Scio). Zároveň nepřicházíte o žádnou možnost, kterou jste měli dříve, vaše možnosti se rozšiřují. Závazně se však musíte rozhodnout už při podávání přihlášky, je možný jen jeden způsob. Pokud tedy chcete jít z celé MU pouze na FSS, je pro vás výhodné dělat ZSV i OSP u Scia, máte více pokusů a můžete zkoušku vykonat blízko domova. Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 7 fakult MU.

Více informací naleznete na https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni.

22. Liší se TSP pro různé obory, případně posuzují se některé otázky odlišně?

Ne, složení otázek v TSP je stejné pro všechny uchazeče, bez ohledu na to, na jakou fakultu a obor se uchazeč hlásí.

23. Týká se TSP i navazujících magisterských oborů?

Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských oborů TSP není.

24. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?

Percentil je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, tzn. dosáhnete-li např. percentilu 75, znamená to, že 75 % uchazečů podalo v testu stejný nebo horší výkon než vy.
Percentil se počítá vždy zvlášť pro každou variantu testu. Není možné dosáhnout zcela stejně obtížných variant testu, proto jsou posuzovány odpovědi uchazečů pro každou variantu zvlášť a výsledek je vyjádřen v podobě percentilu. V jedné variantě může např. 30 správných odpovědí znamenat percentil 70, zatímco v jiné, o něco obtížnější variantě, znamená stejný počet správných odpovědí třeba percentil 78.
Při stanovení percentilu nehraje žádnou roli obor či fakulta, na kterou se hlásíte - mnoho uchazečů podává přihlášky na více oborů; hodnota jejich percentilu z TSP je přitom pro každou přihlášku vždy stejná.

25. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?

Ne, to není možné. TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik máte podaných přihlášek. Vykonávat přijímací zkoušky vícekrát je možné pouze v případě Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio.

26. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?

Ne, TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik jste podal(a) přihlášek. Výsledek TSP je součástí přijímacího řízení na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, která používá pouze oborové testy, Fakulty sportovních studií, která používá oborové testy a praktickou zkoušku, a Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio. V případě Fakulty sociálních studií si však můžete zvolit, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. Více informací v odpovědi na otázku č. 22.

27. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?

Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), vytištěné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tvoří přílohu pozvánky), ochranu úst a nosu (roušku, respirátor bez výdechového ventilu); dále je nutné znát číslo své přihlášky.

Dále uchazečům doporučujeme, aby s sebou měli hodinky (ne na mobilním telefonu, telefony nesmí ležet na lavici) a láhev s nealkoholickým nápojem. Vlastní papír a psací potřeby si nosit nemusíte, používat je nesmíte. Dostanete od nás fix na vyplňování záznamového archu a poznámky si můžete dělat přímo do zadání testu.

Po celou dobu přítomnosti v budově, kde se zkoušky konají, musíte mít nasazenou ochranu úst a nosu (roušku, respirátor bez výdechového ventilu). Při pití si můžete krátce stáhnout roušku, ale četnost pití prosím omezte na nejnutnější minimum. Doporučujeme mít s sebou rovněž náhradní roušky a uzavíratelný obal na použité roušky. Nošením roušky chráníte jak ostatní uchazeče, tak členy dozorové komise. Sledujte prosím pokyny uvedené v pozvánce k TSP.

28. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?

Ne, nemůžete. Kalkulačku, vlastní papír ani své psací potřeby používat nesmíte. Poznámky můžete dělat přímo do zadání testu, psát musíte speciálním fixem, který obdržíte od nás, abychom předešli potížím se strojovým snímáním odpovědí ze záznamových archů.

29. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.

Ne, není to možné. Mobilní telefony nesmí být při TSP položené na lavici. Při TSP je opravdu důležité si odpovídání dobře rozvrhnout, proto vám důrazně doporučujeme vzít si s sebou náramkové hodinky (chytré hodinky mohou být použity, ale pouze jako časomíra).

30. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?

Ne, nebudete. TSP se skládá z 60 otázek, z nichž 50 je zadáno v češtině a 10 v angličtině.

31. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?

TSP se nedělá po částech, takže během 100 minut, které máte na jeho vypracování, můžete otázky řešit v libovolném pořadí a vracet se ke kterékoliv z nich.

32. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?

Ne, nemůžete. Na toaletu si dojděte před začátkem vypracovávání TSP, během něj již nesmíte opouštět své místo.

33. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů TSP, bude nějaký náhradní termín?

Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. (hospitalizace z akutních důvodů, virové infekční onemocnění, nařízená karanténa, studium v zahraničí s nemožností dostavit se na zkoušky, reprezentace ČR ve sportu) nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete podat žádost o mimořádný termín, který se bude konat 17. července 2020. Tato žádost se podává prostřednictvím e-přihlášky nejpozději tři dny po datu konání TSP. Do e-přihlášky je nutné nahrát potvrzení lékaře, hygienické stanice, zahraniční školy atd., bez něj nebude žádost akceptována. Upozorňujeme, že pravost potvrzení může být ověřena u instituce, která jej vydala.

34. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?

TSP se koná ve více městech v České republice. Vzhledem k současné situaci se Masarykova univerzita rozhodla posunout termín TSP z 25.-26. dubna 2020 na 20.-21. června 2020. Sledujte prosím průběžně informace ve své e-přihlášce a na webových stránkách MU (www.muni.cz/koronavirus), kde se včas dozvíte vše potřebné. Kontaktní adresa pro případné dotazy je prihlaska@muni.cz.

35. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Ne, fakulty MU výsledek státní maturity v přijímacím řízení nezohledňují.