Algebra, teorie čísel a matematická logika

Doktorské studium

Algebra, teorie čísel a matematická logika

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Algebra, teorie čísel a matematická logika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Algebra, teorie čísel a matematická logika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Algebra, teorie čísel a matematická logika

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina


Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Matematika (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina