Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Archeologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

doktorský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Archeologie

prezenční

Archeologie

kombinované