Fyzioterapie

Navazující magisterské studium

Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Fyzioterapie

Celoživotní
v programu Specializace ve zdravotnictví

Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

Magisterské navazující studium
čeština