Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Prezenční
v programu Učitelství pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Magisterské navazující studium
čeština