Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Literatura a mezikulturní komunikace

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Literatura a mezikulturní komunikace

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Literatura a mezikulturní komunikace.

Literatura a mezikulturní komunikace

prezenční

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Literatura a mezikulturní komunikace

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.