Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

prezenční