Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Celoživotní vzdělávání

Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2018

Pedagogická fakulta Celoživotní vzdělávání čeština čeština