Studium pro výchovné poradce

Celoživotní vzdělávání

Studium pro výchovné poradce

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2018

Pedagogická fakulta Celoživotní vzdělávání čeština čeština