Sociální pedagogika a volný čas

Navazující magisterské studium

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Sociální pedagogika a volný čas

Prezenční
v programu Pedagogika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Magisterské navazující studium
čeština