Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2020

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

prezenční

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

prezenční

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

prezenční

Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace