Andragogika

Doktorské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Andragogika

Prezenční
v programu Pedagogika (čtyřleté)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Doktorské studium
čeština

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Andragogika (angl.)

Prezenční
v programu Pedagogika (čtyřleté)

Doctoral Studies in English 2020/2021 - Autumn 2020

Doktorské studium
angličtina