Fakulta informatiky
Fakulta informatiky

Teoretická informatika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Algoritmy výpočetních modelů

prezenční

Formální verifikace a analýza programů

prezenční

Principy programovacích jazyků

prezenční