Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Psychologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Psychologie

prezenční