Biofyzika

Doktorské studium

Biofyzika

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Biofyzika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Biofyzika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Biofyzika

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Biofyzika (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Biofyzika (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Biofyzika (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina


Biofyzika (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Fyzika (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina