Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Bioetika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Bioetika (jednooborový)

prezenční