Strukturní biologie

Doktorské studium

Strukturní biologie

Přijímací řízení do doktorského programu Life Sciences 2019/2020 (zahájení podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Vědy o živé přírodě prezenční,  čeština čeština