Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Fyzika – nanotechnologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Fyzika – nanotechnologie

prezenční

Fyzika – nanotechnologie

kombinované