Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2019/2020

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 16. 8. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

celoživotní kombinované