Latinský jazyk a literatura středověku

Navazující magisterské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Latinský jazyk a literatura středověku

Prezenční
v programu Filologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

Magisterské navazující studium
čeština