Parallel and Distributed Systems

Master's degree programme (following the Bachelor's one)

Parallel and Distributed Systems

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Faculty of Informatics Informatics full-time,  Czech Czech