Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2019/2020

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 20. 7. 2019

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Fyzická geografie

prezenční

Geografická kartografie a geoinformatika

prezenční

Geoinformatika a regionální rozvoj

prezenční

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

prezenční

Sociální geografie

prezenční