Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • Filozofická fakulta (změnit) • přijímací řízení MU do 29. 2. 2016

Filozofická fakulta

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017

Studijní program:
Archeologie, bakalářské studium
Obor:
Archeologie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Pravěká archeologie Předního Východu, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Pravěká archeologie Předního Východu, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Filologie, bakalářské studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Anglický jazyk a literatura, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Balkanistika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Baltistika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Bulharský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Český jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Čeština pro cizince, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Filologicko-areálová studia, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Francouzský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Francouzský jazyk a literatura, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Chorvatský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Italský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Japanistika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Katalánský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Klasický řecký jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Latinský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Mediteránní studia, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Německý jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Novořecký jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Obecná jazykověda, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Polský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Portugalský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ruský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Skandinávská studia, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Slovinský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Srbský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Španělský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Španělský jazyk a literatura, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Ukrajinská studia, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ukrajinský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Filozofie, bakalářské studium
Obor:
Filozofie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Filozofie, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Religionistika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Religionistika, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Historické vědy, bakalářské studium
Obor:
Archivnictví, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Dějiny starověku, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Etnologie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Historie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Muzeologie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Muzeologie, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Pomocné vědy historické, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Humanitní studia, bakalářské studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Bezpečnostní a strategická studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Bulharský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Český jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Dějiny umění, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
ESF: Ekonomie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Environmentální studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Estetika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Evropská studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Filozofie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Francouzský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Genderová studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Historie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
ESF: Hospodářská politika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Chorvatský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Italský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Japanistika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Kulturní studia Číny, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Mediální studia a žurnalistika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Mediteránní studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Mezinárodní vztahy, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Německý jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Novořecký jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Pedagogika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Politologie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Polský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Portugalský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Psychologie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Religionistika, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Ruský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Sdružená uměnovědná studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Slovinský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Sociální antropologie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Sociální práce, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Sociologie, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Srbský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Španělský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Teorie interaktivních médií, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Ukrajinská studia, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Ukrajinský jazyk a literatura, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
ESF: Veřejná ekonomika a správa, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
FSS: Veřejná politika a lidské zdroje, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Informační studia a knihovnictví, bakalářské studium
Obor:
Informační studia a knihovnictví, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Informační studia a knihovnictví, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Mezinárodní teritoriální studia, bakalářské studium
Obor:
Kulturní studia Číny, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, bakalářské studium
Obor:
Dějiny umění, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Estetika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Hudební věda, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Hudební věda, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Sdružená uměnovědná studia, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Sdružená uměnovědná studia, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Teorie a dějiny divadla, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Teorie a dějiny divadla, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Teorie a provozovací praxe staré hudby, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Teorie interaktivních médií, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Teorie interaktivních médií, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Pedagogika, bakalářské studium
Obor:
Pedagogika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Pedagogika, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Sociální pedagogika a poradenství, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Psychologie, bakalářské studium
Obor:
Psychologie, forma: bakalářské prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Obecné informace o univerzitě

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Telefon: 549 491 011, 549 491 130

E-mail: prihlaska@muni.cz, studijni@rect.muni.cz

WWW stránky: http://www.muni.cz, http://is.muni.cz/prihlaska/

Obecné informace o škole

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly Lékařská, Právnická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta. K nim postupně přibyly Pedagogická fakulta (1946), Ekonomicko-správní fakulta (1991), Fakulta informatiky (1994), Fakulta sociálních studií (1998), Fakulta sportovních studií (2002). V současné době studuje na devíti fakultách MU více než 44 000 studentů v diplomových studiích. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita druhou největší vysokou školou v České republice. • doplnit více informací o škole