Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • Lékařská fakulta (změnit) • přijímací řízení LF do 30. 4. 2017; MU do 28. 2. 2017

Lékařská fakulta

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

Studijní program:
Ošetřovatelství, bakalářské studium
  • Studijní program Ošetřovatelství zahrnuje jeden studijní obor Všeobecná sestra. Jedná se o tříletý bakalářský studijní obor. Je ukončen titulem Bc. (bakalář). Obor je určen pro absolventy všech středních škol a je nabízen v prezenční a také v kombinované formě.

Obor:
Všeobecná sestra, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Všeobecná sestra, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Porodní asistence, bakalářské studium
  • Studijní program Porodní asistence zahrnuje jeden studijní obor Porodní asistentka. Jedná se o tříletý bakalářský studijní program. Je ukončen titulem Bc. (bakalář). Pro studium od akademického roku 2017/2018 je nabízen pouze v prezenční formě studia. Obor je určen pro absolventy všech středních škol.

Obor:
Porodní asistentka, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Specializace ve zdravotnictví, bakalářské studium
  • Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví zahrnuje studijní obory Dentální hygienistka, Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Zdravotnický záchranář. Studium je pouze prezenční, trvá tři roky a je určeno pro absolventy všech středních škol. V akademickém roce 2017/2018 bude otevřen studijní obor Zdravotní laborant také v kombinované formě studia.

Obor:
Dentální hygienistka, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Fyzioterapie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Nutriční terapeut, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Optika a optometrie, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ortoptika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Radiologický asistent, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Zdravotní laborant, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Zdravotní laborant, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Zdravotnický záchranář, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Všeobecné lékařství, magisterské studium
  • Šestiletý magisterský studijní program připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen pro absolventy všech středních škol.

Obor:
Všeobecné lékařství, forma: magisterské prezenční jednooborové
Zubní lékařství, magisterské studium
  • Pětiletý magisterský studijní program připravuje absolventy pro profesi zubního lékařství. Je ukončen udělením titulu MDDr. Je určen pro absolventy všech středních škol.

Obor:
Zubní lékařství, forma: magisterské prezenční jednooborové

Lékařská fakulta

E- přihláška pro Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapii v anglickém jazyce 2017/2018

Studijní program:
Specializace ve zdravotnictví, bakalářské studium
Obor:
Fyzioterapie (angl.), forma: bakalářské prezenční jednooborové
Všeobecné lékařství, magisterské studium
Obor:
Všeobecné lékařství (angl.), forma: magisterské prezenční jednooborové
Zubní lékařství, magisterské studium
Obor:
Zubní lékařství (angl.), forma: magisterské prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Obecné informace o univerzitě

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Telefon: 549 491 011, 549 491 130

E-mail: prihlaska@muni.cz

WWW stránky: http://www.muni.cz, http://is.muni.cz/prihlaska/

Obecné informace o škole

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly Lékařská, Právnická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta. K nim postupně přibyly Pedagogická fakulta (1946), Ekonomicko-správní fakulta (1991), Fakulta informatiky (1994), Fakulta sociálních studií (1998), Fakulta sportovních studií (2002). V současné době studuje na devíti fakultách MU více než 34 000 studentů v diplomových studiích. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita druhou největší vysokou školou v České republice. • doplnit více informací o škole

E- přihláška pro Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapii v anglickém jazyce 2017/2018

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Přihlašuje se od 6. 1. 2017 do 30. 4. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o fakultě