EN

Vyberte motiv:

Obor

Sociální informatika

Bakalářské studium

Sociální informatika

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

Fakulta informatiky Aplikovaná informatika prezenční,  čeština čeština