Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • obor Bioinformatika (změnit)

Do zvoleného oboru nyní nelze přihlášku podat.