Omezeno naceloživotní studium (změnit) • obor Studium jednotlivých předmětů (změnit) • přijímací řízení FF do 31. 7. 2014

Filozofická fakulta

Celoživotní vzdělávání 2014/2015 (přihlášky od 4. 3. 2014 do 31. 7. 2014 vč.)

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Obor nebo kombinace oborů:

FF: Studium jednotlivých předmětů
Celoživotní vzdělávání, forma: celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 31. 7. 2014) | Podrobně o oboru

  • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

    25

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Celoživotní vzdělávání 2014/2015 (přihlášky od 4. 3. 2014 do 31. 7. 2014 vč.)

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Přihlašuje se od 4. 4. 2014 do 31. 7. 2014 vč.

• doplnit více informací o fakultě

Celoživotní vzdělávání v Obchodním centru MU

Nabídku celoživotního vzdělávání ostatních fakult MU lze nalézt kromě jejich webových stránek také v Obchodním centru MU.