Románské jazyky

Doktorské studium

Románské jazyky

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Filozofická fakulta Filologie (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Románské jazyky

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Filozofická fakulta Filologie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština