EN

Vyberte motiv:

Obor

Materiálová chemie

Doktorské studium

Materiálová chemie

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky)

Přírodovědecká fakulta Chemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Materiálová chemie

Přijímací řízení do doktorských studijních programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: podzim 2018)

Přírodovědecká fakulta Chemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština