Materiálová chemie

Doktorské studium

Materiálová chemie

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky)

Přírodovědecká fakulta Chemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština