Materiálová chemie

Doktorské studium

Materiálová chemie

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Chemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Materiálová chemie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Chemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština