Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • přijímací řízení ESF do 15. 4. 2012; FI do 30. 4. 2012; MU do 30. 4. 2012; PdF do 30. 4. 2012; FI do 1. 6. 2012

Fakulty a studijní programy

Co vás zajímá?

Lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví
Filozofická fakulta
Filologie
Filozofie
Historické vědy
Informační studia a knihovnictví
Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Pedagogika
Překladatelství a tlumočnictví
Učitelství pro střední školy
Právnická fakulta
Veřejná správa
Fakulta sociálních studií
Humanitní environmentalistika
Mediální a komunikační studia
Mezinárodní teritoriální studia
Politologie
Psychologie
Sociální politika a sociální práce
Sociologie
Přírodovědecká fakulta
Antropologie
Biochemie
Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Experimentální biologie
Fyzika
Geografie a kartografie
Geologie
Chemie
Matematika
Fakulta informatiky
Aplikovaná informatika
Informatika
Učitelství pro střední školy
Pedagogická fakulta
Pedagogika
Speciální pedagogika
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro základní školy
Fakulta sportovních studií
Tělesná výchova a sport
Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomické teorie
Ekonomika a management
Finance a účetnictví
Hospodářská politika a správa
Kvantitativní metody v ekonomice
Biologie, chemie, geografie a geologie
Cizí jazyky, čeština a literatura
Ekonomie, finance a management
Historie, filozofie a umění
Informatika, programování a výpočetní technika
Matematika a fyzika
Medicína, zdraví a pečovatelství
Právo a veřejná správa
Psychologie, komunikace a společenské vědy
Tělesná výchova, fyzioterapie a výživa
Učitelství a pedagogika

Studijní obory

Algebra a diskrétní matematika
Analytická biochemie
Analytická chemie
Andragogika
Anglický jazyk a literatura
Anorganická chemie
Antropologie
Aplikovaná geografie
Aplikovaná informatika
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Archeologie
Archivnictví
Baltistika
Bezpečnost informačních technologií
Bezpečnostní a strategická studia
Biofyzika
Biochemie
Bioinformatika
Biomolekulární chemie
Botanika
Bulharský jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Dějiny umění
Ekonomie
Environmentální studia
Estetika a kulturní studia
Etnologie
European Politics (angl.)
Evropská studia
Filologicko-areálová studia
Filozofie
Finance
Finanční matematika
Finanční podnikání (angl.)
Francouzský jazyk a literatura
Fyzická geografie
Fyzika kondenzovaných látek
Fyzikální chemie
Fyzika plazmatu
Fyzioterapie
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Genomika a proteomika
Geografická kartografie a geoinformatika
Geologie
Geologie pro kombinaci s archeologií
Geometrie
Historie
Hlasová výchova
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Hra na klavír
Hudební věda
Hudební výchova
Chemie konzervování - restaurování
Chemie životního prostředí
Informační studia a knihovnictví
Informační systémy
Intenzivní péče
Italský jazyk a literatura
Klasická archeologie
Klasický řecký jazyk a literatura
Latinský jazyk a literatura
Latinský jazyk a literatura středověku
Literární komparatistika
Literatura a mezikulturní komunikace
Logika
Management sportu
Matematická analýza
Matematická biologie
Matematické a statistické metody v ekonomii
Matematické modelování a numerické metody
Matematika s informatikou
Materiálová chemie
Mediální studia a žurnalistika
Mediteránní studia
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Molekulární biologie a genetika
Muzeologie
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk a literatura
Norský jazyk a literatura
Novořecký jazyk a literatura
Nutriční specialista
Obecná jazykověda
Optometrie
Organická chemie
Ošetřovatelská péče v gerontologii
Paralelní a distribuované systémy
Pedagogika
Počítačová grafika
Počítačové sítě a komunikace
Počítačové systémy
Podniková ekonomika a management
Podnikové hospodářství (angl.)
Politologie
Polský jazyk a literatura
Pomocné vědy historické
Portugalský jazyk a literatura
Pravěká archeologie Předního Východu
Programovatelné technické struktury
Programovatelné technické struktury (angl.)
Překladatelství anglického jazyka
Překladatelství francouzského jazyka
Překladatelství německého jazyka
Překladatelství ruského jazyka
Psychologie
Psychoterapeutická studia
Regionální rozvoj a správa
Religionistika
Ruský jazyk a literatura
Slavistika
Slovenský jazyk a literatura
Slovinský jazyk a literatura
Služby - výzkum, řízení a inovace
Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)
Sociální geografie a regionální rozvoj
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika a poradenství
Sociální pedagogika a volný čas
Sociální práce
Sociologie
Sociologie (angl.)
Speciální andragogika
Speciální biologie
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika pro učitele
Speciální pedagogika pro učitele (něm.)
Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Srbský jazyk a literatura
Statistika a analýza dat
Strukturní chemie
Španělský jazyk a literatura
Teoretická fyzika a astrofyzika
Teoretická informatika
Teorie a dějiny divadla
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.)
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství historie pro střední školy
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství informatiky pro základní školy
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Učitelství pedagogiky pro střední školy
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy
Ukrajinský jazyk a literatura
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Veřejná ekonomika a správa
Veřejná politika a lidské zdroje
Veřejná správa
Veřejná správa (L'Administration publique)
Vizuální tvorba
Výtvarná výchova
Zoologie
Zpracování obrazu

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Admission procedure to Master’s programmes in English 2012/2013 (opens in autumn 2012)

logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

Přihlašuje se od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o fakultě

Application procedure into Master's degree programmes in English - autumn semester 2012/2013

logo Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Přihlašuje se od 15. 12. 2011 do 15. 4. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o fakultě

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů 2012/2013 (studium od semestru podzim 2012)

logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 1. 6. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Fakulta informatiky v současné době poskytuje vzdělání v rámci studijních programů na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. Řada předmětů studijních programů je organizována v součinnosti s Přírodovědeckou fakultou (zejména matematika, ale kromě toho i předměty obecného základu studia), ve studiu učitelských kombinací se pak jedná o mezifakultní studium. • doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě

Přijímací řízení do navazujících magisterských cizojazyčných programů 2012/2013 studenti samoplátci

logo Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

V souladu se zákonem o vysokých školách je studium v tomto oboru zpoplatněno! Částka činí 1900 EUR za jeden akademický rok. • doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě