Sociologie

Navazující magisterské studium

Sociologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Fakulta sociálních studií Sociologie prezenční,  čeština čeština


Sociologie (angl.)

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Fakulta sociálních studií Sociologie prezenční,  angličtina angličtina