Fyzioterapie

Navazující magisterské studium

Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Fyzioterapie

Prezenční
v programu Specializace ve zdravotnictví

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

Magisterské navazující studium
čeština