Fakulta informatiky
Fakulta informatiky

Řízení softwarových systémů a služeb

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Řízení kyberbezpečnosti

prezenční

Řízení vývoje služeb

prezenční

Řízení vývoje softwarových systémů

prezenční