Právnická fakulta
Právnická fakulta

Právo informačních a komunikačních technologií

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 5. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Právo informačních a komunikačních technologií

prezenční

Právo informačních a komunikačních technologií

kombinované