Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Anglický jazyk a literatura

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Český jazyk a literatura

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Informatika ve vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Tělesná výchova a sport

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Matematika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: