Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)

prezenční

Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)

kombinované

Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)

prezenční

Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)

kombinované

Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)

prezenční

Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)

kombinované

Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)

prezenční

Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)

kombinované

Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)

prezenční

Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)

kombinované