Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

kombinované

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

kombinované

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace