Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Chemie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Analytická chemie

prezenční

Anorganická chemie

prezenční

Biofyzikální chemie

prezenční

Fyzikální chemie

prezenční

Materiálová chemie

prezenční

Organická chemie

prezenční

Strukturní chemie

prezenční