Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geologie

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná a environmentální geologie

prezenční

Aplikovaná a environmentální geologie

kombinované

Geochemie a hydrogeologie

prezenční

Geochemie a hydrogeologie

kombinované

Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

prezenční

Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

kombinované

Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

prezenční

Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

kombinované

Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

prezenční

Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

kombinované

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.