Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geology

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Applied and Environmental Geology

prezenční

Applied and Environmental Geology

kombinované

Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth

prezenční

Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth

kombinované

Geochemistry and Hydrogeology

prezenční

Geochemistry and Hydrogeology

kombinované

Mineralogy, petrology and economic geology

prezenční

Mineralogy, petrology and economic geology

kombinované

Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology

prezenční

Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology

kombinované